Zaznacz stronę

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Fizjoterapeuta wykorzystuje w trakcie leczenia różne bodźce fizyczne, m.in. gimnastykę, laseroterapię, kąpiele lecznicze. Dawniej osoby takie nazywane były rehabilitantami. Należy jednak zauważyć, że nie każdy może być fizjoterapeutą. Ten tytuł zarezerwowany jest dla osób o odpowiednim wykształceniu.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych,
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Poza tym, za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również m.in. nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii.

Na marginesie warto dodać, że 31 maja 2016 roku weszła w życie ustawa regulująca wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

Czas na konsultację fizjoterapeutyczną!

Osoby, które odczuwają dyskomfort lub długotrwały ból, a leczenie farmakologiczne, przyjmowanie leków przeciwbólowych przestało przynosić efekty, powinny udać się na konsultację fizjoterapeutyczną. Podczas wizyty specjalista rozpoznaje problem, przeprowadza wywiad z pacjentem i jeśli zachodzi taka konieczność, może zlecić przeprowadzenie  dodatkowych badań. Celem prowadzonych działań jest znalezienie przyczyny bólu, a następnie dopasowanie odpowiedniej i skutecznej terapii.

W Krakowie konsultację fizjoterapeutyczną warto przeprowadzić w Centrum Rehabilitacji i Medycyny Estetycznej Fizjoter – fizjoter.pro, gdzie można skorzystać z oferty innowacyjnych metod rehabilitacji.

Do fizjoterapeuty warto zgłaszać się odpowiednio wcześnie, ponieważ pomoże to zapobiec powstawaniu dalszych zmian. Nie należy zwlekać z ewentualną wizytą. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważny wpływ ma rehabilitacja na proces powrotu do pełnej sprawności. Wyróżnić można kilka rodzajów rehabilitacji:

 • ortopedyczną, np. leczenie dysfunkcji kręgosłupa, górnych dolnych i kończyn, wad postawy, chorób reumatycznych,
 • przed i pooperacyjną, np. wykonanie rekonstrukcji więzadeł i ścięgien,
 • pourazową, np. po złamaniach, zwichnięciach,
 • onkologiczną, np. po mastektomii.