Zaznacz stronę

Rehabilitacja jest najważniejszym elementem leczenia, pozwala na powrót do sprawności oraz poprawę jakości życia. Wpływa również pozytywnie na stan psychiczny pacjenta. Bez odpowiednich ćwiczeń odzyskanie siły byłoby niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy pacjenci mieli dostęp do rehabilitacji. Niestety oczekiwanie na zabiegi refundowane przez NFZ często trwa latami, a przecież tak ważne jest, aby ćwiczenia były wykonywane regularnie, od momentu, gdy tylko możliwe stanie się ich przeprowadzenie (np. po operacji). Im dłuższy brak aktywności fizycznej, tym trudniej później wrócić do pełni sił. Tutaj należy zauważyć, że rehabilitacja musi być przeprowadzana pod okiem wykwalifikowanej kadry. Oczywiście można samemu zacząć wykonywać nieobciążające ćwiczenia, ale należy bardzo uważać, aby się nieprzeforsować, ponieważ w takim przypadku może sobie bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Kinezyterapia to gimnastyka lecznicza, czyli leczenie ruchem. Jest zalecana przy wielu typach schorzeń.

Jak gimnastyka lecznicza wpływa na organizm człowieka?

Kinezyterapia jest przeprowadzana w celu utrzymania sprawności fizycznej lub jej przywrócenia. W przypadku, gdy pacjent stał się niepełnosprawny, gimnastyka ma na celu przystosowanie do nowych warunków życia.

Ćwiczenia lecznicze dzielą się na działające miejscowo (np. na stawy kolanowe) oraz nierównouprawniające, czyli wpływające na ogólną kondycję oraz sprawność pacjenta (np. pływanie na basenie). Przeprowadzane ćwiczenia mogą mieć formę bierną, czynną lub specjalną. W pierwszym przypadku to fizjoterapeuta przeprowadzana ćwiczenia, a pacjent im się poddaje, bez wykazywania żadnej aktywności. Odwrotnością są ćwiczenia czynne, czyli wykonywane przez pacjenta, pod obserwacją fizjoterapeuty. Natomiast trzeci rodzaj ćwiczeń to połączeń dwóch wymienionych wcześniej rodzajów.

Wskazania i przeciwwskazania do kinezyterapii

Gimnastyka lecznicza powinna być przeprowadzona w przypadku leczenia dolegliwości/ chorób:

  • mięśni i stawów: szczególnie po wypadkach, złamaniach, amputacjach, porażenia, niedowładu, bólów i zwyrodnień stawów, chorób reumatoidalnych,
  • układu nerwowego: np. stwardnienia rozsianego,
  • układu krwionośnego: po zawale, udarze, w celu dotlenienia i zwiększenia wydajności układu,
  • układu oddechowego: oklepywanie klatki piersiowej, ćwiczenia oddechowe, w szczególności u osób unieruchomionych,
  • nowotworowych: po zabiegach, np. mastektomii.

Czy istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia gimnastyki leczniczej? Podstawowe znaczenie ma tutaj stan pacjenta, rodzaj przebytej choroby, aktualna sprawność i wydolność. Oczywiście należy zrezygnować z przeprowadzenia kinezyterapii w przypadku zapalenia mięśni, niewydolność układu oddechowego czy krążeniowego, innych schorzeń, które bezpośrednio uniemożliwiają ta formę leczenia.

Mówi się, że ruch to zdrowie. Niezwykle ważne jest, aby zwrócić uwagę na rolę aktywności fizycznej przy leczeniu farmakologicznym. Nie tylko pomaga w odzyskaniu sił i sprawności oraz powrocie do aktywności sprzed choroby, ale przede wszystkim bezpośrednio wpływa na samopoczucie, stan psychiczny pacjenta.